Van minne ben ik dus gewond

Van minne ben ik dus gewond:
geef mij dijn hart: ik worde gezond!
Gedenke wel, mijn lieve kind,
Hoe zeer dat ik dij heb gemind!
Aanziet mijn wonden en mijn smarten
En in trouwe geef mij dijn harte!
Van minne ben ik dus gewond,
Van minne ben ik dus gewond:
Geef mij dijn harte: ik ben gezond!

Van minne ben ik dus gewond:
geef mij dijn hart: ik worde gezond!
Ay, woustu dragen in dijn gemoed
Mijn kruis, mijn wonden, mijn dood, mijn bloed,
Hoe zou mij veel te lichter wezen:
Had ik dijn hart, ik waar genezen!
Van minne ben ik dus gewond,
Van minne ben ik dus gewond:
Geef mij dijn harte: ik ben gezond!