Ziet, Ik ben bij u!

Ziet, ik ben bij u tot aan het
einde der dagen.