Zolang er mensen zijn op aarde

Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang de aarde vruchten geeft,
Zolang zijt Gij ons aller Vader:
Wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
Zolang wij voor elkaar bestaan,
Zolang zult Gij ons niet ontbreken:
Wij danken U in Jezus' Naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld:
O Heer, Gij zijt ons onderkomen,
En al mijn dagen zijn geteld!

Gij zijt ons licht en eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood:
Gij hebt Uw Zoon aan ons gegeven,
Zijn Lichaam is het levend Brood!

Daarom moet alles U aanbidden:
Uw Liefde heeft het voortgebracht!
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
O Heer, wij zijn van Uw geslacht!