Alleluja, de blijde toon

Alleluja, de blijde toon,
Alleluja,
Wordt nu gezongen zoet en schoon,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Het is vandaag de blijde dag,
Alleluja,
Die David in de geest voorzag,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Want onze Heer en Koning rein,
Alleluja,
Die is verrezen nu certein,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Zijn bitt're dood komt ons te stâ,
Alleluja,
Dus zingen wij Alleluja,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Lof zij dat zuiver Lam Gods zoet,
Alleluja,
Dat ons verlost heeft door Zijn bloed,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Hem danken wij voor Zijn genâ,
Alleluja,
Dus zingen wij Alleluja,
Alleluja! Alleluja, Alleluja, Alleluja!