Dankt nu God de Heer!

Dankt nu, dankt God de Heer,
Want Hij is genadig.
Heer, schenk ons genade
Nu en t'allen tijd.