Ik wil mij gaan vertroosten

Ik wil mij gaan vertroosten
in Jezus' lijden groot,
Al heeft het gestaan ten boosten,
Het mocht nog worden goed;
Al om mijn zondig leven
Ben ik met druk bevaân.
Dat wil ik gaan begeven:
O Jezu, ziet mij aan!

Mijn zuchten en mijn kermen
Ziet aan, genadig God!
Eilaas! wilt mijns ontfermen:
Al heb ik uw gebod
Versmaad tot meniger ure,
Ik wil mij beteren gaan:
Dit doet mijn harte treuren:
O Jezu, ziet mij aan!

Al ben ik vol van zonden,
Wilt mijns gedachtig zijn;
Uw deugd is zonder gronden,
De schulden zijn al mijn:
Ik ken't, al is't zeer spade,
En wilt mij niet versmaân,
Aan U roep ik genade:
O Jezu, ziet mij aan!