Die voor de Waarheid strijdt

Die voor de Waarheid strijdt,
Zal overwinnen t'zijner tijd!