Christus is opgestanden

Surrexit Christus hodie!
Alleluja, Alleluja!
Alleluja, Alleluja!