Wat zetten z’Onzen Lieven Heer

Wat zetten z'Onzen Lieven Heer op zijn hoofd?
Kyrie eleison!
Ene doornenkroon, wat pijne groot!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat gaven z'Onzen Lieven Heer in zijn hand?
Kyrie eleison!
Eens konings riet, en dat was schand!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat staken z'Onzen Lieven Heer door zijn voet?
Kyrie eleison!
Ene plompe nagel, ach, wat bloed!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!

Wat staken z'Onzen Lieven Heer door zijn hart?
Kyrie eleison!
Ene scherpe lanse, dat was smart!
Gratia, gratia plena:
Ave! Sancta, geloofd zij Maria!