Zingt een loflied

Zingt een loflied God den Heer
En wilt Hem prijzen, Hem alleen,
In dit ons morgenloflied.
Komt nu en brengt Hem lof en eer!