Het komt een schip geladen

Het komt een schip geladen
Tot aan het hoogste boord.
Maria houdt het roeder,
Die engel stuurt het voort.

In een zo stille wagen
Komt ons dat schip aan land,
Het brengt ons rijke gaven:
Een Zoon is ons gezand.

Het ligt in ene kribbe
Dat lieve kleine Kind,
In ener beesten kribbe
In arme doekelkijn.

Het ligt in ene wiege
Dat lieve Kindekijn:
Het lichtet als een spiegel,
Geloved moet het zijn.

Mocht ik dit Kindeke kussen
Voor zijne rode mond!
Des mocht mij wel gelusten:
Ik werde dan gezond.