Ons is geboren een uitverkoren

Ons is geboren Een uitverkoren Klein kindekijn:
Waar 't niet geboren, Wij waren verloren: Laat ons blijde zijn.

Maakt hem een bad Van tranen nat: Baadt Hem daar in:
Hij werd geslagen, In bloede gedwagen Om onzent wil.

Ons is geboren Een uitverkoren Klein kindekijn:
Waar 't niet geboren, Wij waren verloren: Laat ons blijde zijn.

Nu wiegt Hem zachte Met reine gedachten En zingt Hem klaar:
Het spreket zijn mond. Hij mint zuiver grond En dat is waar.

Ons is geboren Een uitverkoren Klein kindekijn:
Waar 't niet geboren, Wij waren verloren: Laat ons blijde zijn.

Nu leert Hem gaan In enen volstaan In deugden voort:
Uw afkeren Vergramt Hem zere En Hij wordt verstoord.

Ons is geboren Een uitverkoren Klein kindekijn:
Waar 't niet geboren, Wij waren verloren: Laat ons blijde zijn.

Elk zij met zinnen Een voedster der minnen En neemt Hen aan:
Hij zal het lonen In zijnen trone, Dat weet ik wel.

Ons is geboren Een uitverkoren Klein kindekijn:
Waar 't niet geboren, Wij waren verloren: Laat ons blijde zijn.